This post is also available in: English (English)

GIỚI THIỆU VỀ WISE

Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE)
được thành lập bởi Chính phủ Úc, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hỗ trợ bởi Chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp của Chính phủ Thụy Sỹ (Swiss EP) và Không gian Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo (SIHUB). WISE hợp tác với mạng lưới các tổ chức, chương trình khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ trong khu vực Mê Kông, thực hiện các hoạt động đa dạng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp nữ như kết nối họ với các chương trình cố vấn khởi nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực, tiếp cận đầu tư và thị trường.

NỔI BẬT

Chương trình Tăng tốc duy nhất tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp NỮ tại Việt Nam


Tăng cường kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp nữ với nguồn vốn, nhà đầu tư, cố vấn, huấn luyện viên quốc tế


Liên tục hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nữ sau chương trình tăng tốc

TOP 9 CỦA CHƯƠNG TRÌNH

TIÊU CHÍ ỨNG VIÊN

Ứng viên phải có quốc tich
Việt Nam

Thời gian doanh nghiệp khởi nghiệp của ứng viên hoạt động
ít hơn 5 năm

Doanh nghiệp khởi nghiệp của ứng viên 
do phụ nữ lãnh đạo 
hoặc ít nhất có 1 phụ nữ trong hội động sáng lập và người đó phải là
ứng viên

Tiếng Anh lưu loát
là một lợi thế nhưng KHÔNG bắt buộc. Ứng viên có thể liên hệ với chúng tôi trong trường hợp không thể nộp bài trình bày bằng tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC 2019 HỖ TRỢ

KHUNG THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO DÀNH CHO PHỤ NỮ – 2019

KHUNG THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO DÀNH CHO PHỤ NỮ – 2019

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY HỒ SƠ

– Bài trình bày nhiều nhất 12 slides
– Sáng tạo là yếu tố được đánh giá và kỳ vọng cao nhất!
– Bài trình bày được viết bằng tiếng Anh ( tuy nhiên, bài trình bày bằng tiếng Việt vẫn có thể được chấp nhận), tải lên trang web với định dạng PDF và không lớn hơn 16MB

Bạn đã SẴN SÀNG

phát triển doanh nghiệp của mình lớn mạnh hơn?

 BE A WISE WOMAN!

Và tham gia

Chương trình Tăng tốc của cúng tôi!

www.acceleration.wisevietnam.org